Bình hoa, lọ hoa gốm sứ Bát Tràng vẽ tay – cutam.homedecor

189.000450.000