Bình hoa, lọ hoa vẽ tay thủ công trang trí nhà cửa gốm sứ Bát Tràng

390.000